Mobilnie i międzynarodowo

Ogłoszone zostały wyniki konkursu na projekty mobilności w programie Leonardo da Vinci. W wyniku konkursu zaakceptowany został projekt „EuroNGO”, złożony przez Chorągiew Opolską ZHP.

W ramach opiewającego na kwotę 66 532 euro projektu zorganizowany zostanie program 3-miesięcznych staży zagranicznych (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii) dla wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych z terenu Województwa Opolskiego i Dolnośląskiego.


Podczas staży, jak i całego projektu, uczestnicy będą mogli poznać specyfikę działania zagranicznych organizacji pozarządowych, jak również zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji projektów w kraju.

Więcej informacji nt. możliwości udziału w projekcie, kryteriów uczestnictwa, organizacji goszczących itp. zamieścimy do końca czerwca – po zamknięciu formalności związanych z realizacją projektu.

Dodaj komentarz