Minął termin opłacenia składek członkowskich

Mija termin opłacenia składek członkowskich za I kwartał 2012 roku.

Zgodnie z uchwałą RN ZHP składki należy wpłacić:

  • – do dnia 10 marca 2012 roku, zuchy i harcerz w podstawowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z przydziałem służbowym.
  • – do dnia 20 marca 2012 drużynowi przekazują całość zebranych składek w wysokości 12 zł ( za kwartał) do właściwej komendy hufca
  • – do dnia 25 marca 2012 komendy hufców przekazują składki zgodnie z przekazanym wyliczeniem dotyczącym Hufca do KomendyChorągwi. 20 % zebranych składek pozostaje do dyspozycji drużyn, 20% zebranych składek pozostaje do dyspozycji hufca.
  • – do dnia 31 marca 2012 roku komenda chorągwi przekazuje składki do GK ZHP przy czym 40% zebranych składek należne jest GK ZHP a 20% pozostaje do dyspozycji chorągwi.

Przekazane do KCh składki członkowskie z Hufców Chorągwi Opolskiej ZHP:

1. dokonana wpłata za I kwartał 20122. składki pozostająca do zapłaty

Hufiec Brzeg – 500,00 zł529,60 zł
Hufiec Głubczyce – 1051,20 zł –  0,00 zł
Hufiec Krapkowice – 1072,80 zł0,00 zł
Hufiec K-Koźle – 1440,00 zł0,00 zł
Hufiec Opole-miasto – 2 311,20  zł0,00 zł
Hufiec Niemodlin – 655,20 zł0,00 zł
Hufiec Namysłów  – 633,60 zł0,00 zł
Hufiec Nysa – 1994,40 zł0,00 zł
Hufiec Praszka –  500,00 zł184,00 zł
Komenda Chorągwi – 12,00 zł12,00 zł
HAKI – 48,00 zł0,00 zł

Dodaj komentarz