Międzynarodowa Szkoła Letnia – Mniejszości narodowe w Europie – dziś i jutro!!

To już XI. edycja organizowanego cyklicznie 10-dniowego spotkania młodych osób w wieku 19-30 lat. Projekt skierowany jest głównie do studentów starszych lat oraz absolwentów uczelni wyższych z całej Europy, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących kontynent europejski. Szkoła Letnia odbędzie się w trzech miastach – Opolu, Berlinie i Strasburgu. Językiem wykładowym będzie niemiecki. Opłata za udział wynosi 550 PLN (120 Euro). Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie i transport.
Gdzie: Opole, Berlin, Strasburg
Kiedy: 15-25 wrzesień 2009 Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca 2009.
Kontakt: Szkołę letnią organizuje Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu z partnerami.
Więcej informacji po niemiecku na stronie Domu Europejskiego.

Dodaj komentarz