Mamy go! Chorągiwany Zespół Kadry Kształcącej.

Po kilku tygodniach dyskusji i kilku spotkaniach roboczych zawiązał się od dawna oczekiwany Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej.

W skład zespołu weszli:
hm. Artur Ośko (ZOKK) – szef zespołu
hm. Magdalena Lenartowicz (SOKK)
hm. Joanna Brach (BOKK)
phm. Anna Narloch (BOKK)
phm. Magdalena Marecik (BOKK)
phm. Małgorzata Lenartowicz (BOKK)
hm. Zbigniew Skupiński (SOKK)
– członek wspierający, koordynator kursów metodycznych.

Na rok 2014 zaplanowana została organizacja kilku form, które przeprowadzone zostaną w oparciu o kadrę zespołu, instruktorów z opolskich hufców oraz zaproszonych instruktorów z innych chorągwi:

– Kurs przewodnikowskim (21-28.02.2014 r.).
– Kurs podharcmistrzowski ( 12-16.03, 4-6.04.2014 r.)
– Kurs kadry programowej (30.04-3.05.2014 r.)
– Kurs Kadry Kształcącej ( 30.04-3.05.2014 r.)
– Kursy drużynowych zuchowych, harcerskich, straszoharcerskich i wędrowniczych w ramach projektu Cztery Żywioły ( sierpień 2014 r.)
– Warsztaty metodyczne dla drużynowych (jesień 2014 r.)
– Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich ( jesień 2014 r.)

Dodaj komentarz