Logo Chorągwi

Trwają prace nad projektem nowego logo Chorągwi Opolskiej ZHP.

Logo sprzed lat prezentujemy obok.
Podejmując prace nad  nowym logotypem chcieliśmy aby spełniał on kilka warunków:

– miał nowoczesny kształt,

– kojarzył się z Województwem Opolskim,

– zawierał kolorystykę Województwa Opolskiego,

– wskazywał naszą przynależność organizacyjną.
Po raz pierwszy jeden z projektów nowego logo zaprezentowany został podczas II Zlotu Chorągwi Opolskiej we wrześniu ubiegłego roku (umieszczony był na zlotowych koszulkach) i został wówczas dobrze przyjęty. Od tego czasu proponowany logotyp w obu wersjach kolorystycznych stosowany był również na różnych chorągwianych materiałach oraz na stronie internetowej chorągwi, spotykając się z pozytywnym odbiorem.

Poniżej przedstawiamy dwie możliwe wersje kolorystyczne logotypu, które poddajemy ocenie wszystkich członków Chorągwi Opolskiej.

W międzyczasie trwają uzgodnienia z GK ZHP dotyczące ewentualnego użycia w naszym projekcie logo ZHP w kolorystyce zgodnej z barwami Województwa Opolskiego.
Po dokonaniu wyboru logotypu zaprojektowana zostanie również nowa plakietka chorągwi, której integralnym elementem będzie nasz nowy znak graficzny.
v3

Logo  w kolorystyce zaprezentowanej na Zlocie Chorągwi.
Odwzorowanie kolorów w projekcie byłoby całkowicie zgodne z kolorystyką obowiązującą w logo Województwa Opolskiego.
Obowiązywałoby połączenie koloru żółtego z niebieskim.
(Z powodów technicznych, na przedstawionym projekcie kolor niebieski logo ZHP nie jest w pełni zgodny z kolorem właściwym).

Logo  w kolorystyce wykorzystującej dodatkowo kolor zielony.

Odwzorowanie kolorów konturu województwa oraz napisu „Chorągiew Opolska” byłoby całkowicie zgodne z kolorystyką obowiązującą w logo Województwa Opolskiego. Logo ZHP wpisane w nasz logotyp pozostałoby w kolorze zielonym, zgodnym z kolorystyką zatwierdzoną przez GK ZHP.

Obowiązywałoby połączenie koloru żółtego z niebieskim oraz zielonym.
(Z powodów technicznych, na przedstawionym projekcie kolor niebieski napisu „Chorągiew Opolska” nie jest w pełni zgodny z kolorem właściwym).

Czekamy na opinie wraz z wskazaniem najlepszego Waszym zdaniem projektu do dnia 31 marca na adres promocja@opolska.zhp.pl