Kurs PRZEWODNIKOWSKI! … dla tych którzy chcą być instruktorem


 

 

 

ZKK Hufca Kędzierzyn-Koźle serdecznie zaprasza wszystkich tych, którzy planują podjęcie służby instruktorskiej, na pierwszy w chorągwi KURS PRZEWODNIKOWSKI, organizowany w oparciu o nowo wprowadzone zasady określone w Systemie Pracy z Kadrą ZHP.

Kurs przewodnikowski zastępuje część ogólną kursu drużynowych. Wymagany jest jako podbudowa kursów metodycznych dla kandydatów na drużynowych wszystkich pionów metodycznych.
 
 
 


 
 

 

 

1. ORGANIZATORZY

 

 • Zespół Kadry Kształcącej Hufca Kędzierzyn–Koźle
 • Chorągiew Opolska ZHP
 • Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu

 
 

2. TERMIN20 – 27. 02. 2011 r.

 
3. MIEJSCEPTSM Głuchołazy
 
 

4. UCZESTNICY


W kursie uczestniczyć  mogą osoby, które:

 • Mają co najmniej 16 lat (rocznikowo)
 • dostarczyły w terminie zgłoszenie na kurs oraz uregulowały wpisowe
 • mają opłacone składki harcerskie za rok 2010 r.
 • wpisane są do Ewidencji ZHP

Warunkami ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach
 • postawa godna instruktora

 
 

5. Odpłatność

 

 • 290 zł dla osób z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle
 • 330 zł dla pozostałych osób.

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone wg standardów kursów ZHP przez profesjonalną kadrę,
 • noclegi w schronisku PTSM
 • pełne wyżywienie
 • dostęp do pryszniców z ciepłą wodą
 • ubezpieczenie
 • materiały programowe
 • materiały dla kursantów

 
 

6. ZGŁOSZENIA:

 
Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 15 stycznia 2011 r.

Kandydaci wypełniają Ankietę Aplikacyjną i wysyłają

na adres email: ksztalcenie@kedzierzynkozle.zhp.pl

W ciągu trzech dni otrzymują potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia. Oryginał ankiety ze zgodą i potwierdzeniem właściwego komendanta hufca (oraz ze zgodą rodziców u niepełnoletnich osób) uczestnicy przywożą ze sobą na kurs.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń oraz  spełnienie kryteriów uczestnictwa.

Po zakwalifikowaniu na kurs, uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia.  W terminie do dnia 25 stycznia 2011 r. zobowiązany jest dokonać odpłatności na konto Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle.
W przypadku braku wpłaty, w następnej kolejności kwalifikowani będą kandydaci z listy rezerwowej.
W przypadku nie zakwalifikowania na kurs, zgłaszający się zostanie o tym fakcie poinformowany.

Bieżące informacje dostępne będą na stronie:

www.przewodnikowski.kedzierzynkozle.zhp.pl


7.  Kontakt

Komendantka Kursu: phm. Agnieszka Krzyk (BOKK 26/I/08)
email: ksztalcenie@kedzierzynkozle.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kędzierzyn-Koźle im. Władysława Planetorza
Piotra Skargi 19 (schron), 47-224 Kędzierzyn-Koźle
email: kedzierzynkozle@zhp.pl
kom. 503 646 735 – komendant hufca
e-mail: komendant@kedzierzynkozle.zhp.pl

Dane konta bankowego:
BOŚ Bank nr 72 1540 1229 2055 4603 3695 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Kurs Przewodnikowski 2011  (imię i nazwisko kursanta)”.

Dodaj komentarz