KURS PRZEWODNIKOWSKI „Nowe Horyzonty”

lilijka
Myślisz o rozpoczęciu instruktorskiej przygody?


Lubisz wyzwania oraz niekonwencjonalne formy?

Nie może być inaczej – MUSISZ TU BYĆ!!!


Zapraszamy wszystkich kandydatów na instruktorów na KURS PRZEWODNIKOWSKI „Nowe Horyzonty”, który odbędzie się w malowniczej, górskiej miejscowości – Pokrzywna. Czekają na Ciebie pasjonujące i inspirujące zajęcia przygotowane z myślą o potrzebach młodej kadry.
Organizator: Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP

Komendant kursu: hm. Artur Ośko (SOKK)

Kadra kursu: Instruktorzy z Hufców Chorągwi Opolskiej oraz zaproszeni goście

Termin: 18-23 stycznia 2011

Miejsce: Schronisko PTSM w Pokrzywnej.

Koszt:

300 zł – dla uczestników z Chorągwi Opolskiej ZHP mających opłacone składki członkowskie, zgłoszonych do dnia 27 grudnia (wpłata za uczestnictwo do dnia 30 grudnia 2011 r.).

350 zł – dla uczestników z Chorągwi Opolskiej ZHP mających opłacone składki członkowskie, zgłoszonych po dniu 27 grudnia (jednak nie później niż do dnia 6 stycznia).

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2012 r.

360 zł – dla uczestników spoza Chorągwi Opolskiej ZHP.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2012 r.

Koszt zawiera:

1. Pełne wyżywienie

2. 5 noclegów

3. 6 dni intensywnych zajęć kursowych prowadzonych przez uprawnioną kadrę

4. Ubezpieczenie

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Istnieje możliwość wykupienia przednoclegu oraz dodatkowego noclegu po zakończeniu kursu w cenie 20 zł każdy.

Komendy Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP mogą sfinansować do 50% kosztów kursu z funduszy przeznaczonych dla danego hufca na kształcenie w ramach środków pochodzących z 1%.

Wymagania wobec uczestników:

– minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)

– złożone Przyrzeczenie Harcerskie lub rekomendacja właściwego komendanta hufcaWarunki ukończenia kursu:

-aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach;

– wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę kursu.

Dyplomy:

Kursanci, którzy spełnili warunki niezbędne do ukończenia kursu, otrzymują dyplom ukończenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu).


Uczenie w działaniu, zaangażowanie, przygoda i prawdziwe „przeżycie” kursu to najważniejsze dla mnie wyznaczniki każdego kursu. Jeśli szukasz takiej formy i jesteś gotów rozszerzyć swoje horyzonty to nasz kurs jest dla Ciebie. Czekamy na Ciebie!

Czuwaj!

hm. Artur OśkoInformacje i zgłoszenia: artur.osko@zhp.net.pl

Pobierz: Ankieta aplikacyjna ZAS 2012

Dodaj komentarz