„Kreator” na finiszu

konferencjaZa nami konferencja „Trzeci sektor – Opolska Kuźnia Liderów?”, będąca podsumowaniem „Kreatora” – projektu realizowanego od czerwca przez Chorągiew Opolską ZHP. Około 65 uczestników i gości z kilkunastu organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i wojewódzkiego oraz większości hufców spotkało się w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych na debacie poświęconej roli i możliwościom trzeciego sektora na Opolszczyźnie.

Wieczorem natomiast na torze kartingowym w Opolu odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Opolskie Gwiazdozbiory 2012”.


Podczas kilkugodzinnej konferencji mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji prezentujących dobre praktyki na rzecz pracy z młodzieżą i najciekawsze przedsięwzięcia młodzieżowe. Rior Santos z filipińskiej organizacji YSDA oraz Marcin Skocz – prezes stowarzyszenia Semper Avanti, przedstawili przykładowe rozwiązania z zakresu polityki młodzieżowej. Damian Hutsch i Eveline Filipczyk z TSKN oraz Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej opowiedzieli o aktywizacji młodzieży w środowiskach lokalnych, a Magdalena Śmieszek z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej o współpracy młodzieżowej (m.in. wymianie stażystów) między tymi dwoma krajami. Małgorzata Lenartowicz przybliżyła przybyłym harcerski wolontariat, natomiast Katarzyna Ciećko i Monika Muzyka opowiedziały o projekcie „Szlachetna Paczka”.
Modele współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Opola zaprezentował gospodarz spotkania – Jan Całka, stojący na czele opolskiego Biura Organizacji Pozarządowych.

Druga część konferencji oparta była na pracy w panelach tematycznych. Marcin Skocz dyskutował z uczestnikami na temat roli i możliwości rozwoju młodych liderów w społecznościach lokalnych, zaś Izabela Podobińska – Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. organizacji pozarządowych i Kamil Nowak – prezes fundacji Wiedzieć Więcej moderowali dyskusję poświęconą współpracy pomiędzy organizacjami.

Wieczorem w gronie przedstawicieli kilku hufców oraz uczestników konkursu „Opolskie Gwiazdozbiory 2012” spotkaliśmy się na torze kartingowym w Opolu na końcowym podsumowaniu projektu i wręczeniu nagród. Tegorocznym zwycięzcą konkursu został IV Szczep „Pasieka” z Hufca Opole-Miasto dzięki organizacji spotkania – obozu ze skautami francuskimi.
A tuż po wręczeniu nagród… czas na luźne rozmowy, podsumowanie roku i… czas start! szybki wjazd w koniec roku na gokartach. Był fun, adrenalina i wyzwanie – czyli na koniec esencja „Kreatora” :)

Dodaj komentarz