Komunikat ws. dotacji HAL


Ukazał się nowy komunikat komendy chorągwi dotyczący zasad naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Prosimy o dokładne zaznajomienie się z treścią komunikatu. Wnioski niekompletne, posiadające braki formalne czy też złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione przy przygotowywaniu przez Chorągiew oferty konkursowej.

Termin składania zgłoszeń mija 6 maja o godz. 24:00.

Poniżej zamieszczamy komunikat wraz z załącznikami.

Komunikat nr 2/2014 ws. zasad ubiegania się o dofinansowanie form wypoczynku

Załącznik 1 – preliminarz

Załącznik 2 – kwalifikacje kadry pedagogicznej

Załącznik 3 – program

Załącznik 4 – wykaz form wypoczynku

Dodaj komentarz