Komunikat w sprawie zasad rejestracji HAL

Poniżej zamieszczamy komunikat nr 2/2013, zawierający zasady rejestracji i rozliczenia HAL 2013.

Prosimy wszystkich organizatorów wypoczynku o dokładne zapoznanie się z komunikatem.

Szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów form podczas HAL 2013 planowane jest na koniec maja lub początek czerwca.

Komunikat nr 2/2013 w sprawie zasad rejestracji form wypoczynku w czasie HAL 2013

Załącznik 1 – druk zgłoszenia wypoczynku

Załącznik 2 – wykaz kadry

Załącznik 3 – program

Załącznik 4 – lista dofinansowanych uczestników (dot. form dotowanych)

Załącznik 5 – ankieta ewaluacyjna (dot. form dotowanych)

Załącznik 6 – wykonanie zadeklarowanego preliminarza (dot. form dotowanych)

Dodaj komentarz