Komunikat w sprawie dotacji HAL

Ukazał się nowy komunikat komendy chorągwi dotyczący zasad naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Prosimy o dokładne zaznajomienie się z treścią komunikatu. Wnioski niekompletne, posiadające braki formalne czy też złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione przy przygotowywaniu przez Chorągiew oferty konkursowej.

Termin składania zgłoszeń mija 30 kwietnia o godz. 24:00.

Poniżej zamieszczamy komunikat wraz z załącznikami.

Komunikat 1/2013 w sprawie zasad ubiegania się o dofinansowanie form wypoczynku

Załącznik 1 – preliminarz

Załącznik 2 – kwalifikacja kadry pedagogicznej

Załącznik 3 – program

Załącznik 4 – wykaz form wypoczynku

Dodaj komentarz