Komunikat nr 4/2009

Komunikat nr 4/2009

1.Zwołuję naradę Komendantów Hufców na dzień 19.05.2009r. Narada odbędzie się o godzinie 17.00 w Komendzie Chorągwi:
– projekt statutu przed Zjazdem ZHP (konsultacje),
– Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego Kraków 2010,
– Zbiórka wyborcza W Chorągwi Opolskiej,
– Sprawy różne
Obecność obowiązkowa!!

2. Szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów AL.-2009 odbędzie się 23.05.2009r. o godzinie 10.00 w Komendzie Chorągwi.
W czasie szkolenia spotkanie z Panem Piotrem Dańkowskim, przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Opolu.

/-/ hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz