V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Czytaj dalej

Komunikat HAL nr 1/ 2009

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO                                      Opole 1 czerwca 2009
Pełnomocnik
Komendanta Choragwi Opolskiej
ds. HAL 2009

Komunikat HAL nr 1/ 2009

Na szczeblu chorągwi przygotowaniem, przebiegiem, podsumowaniem i oceną HAL kieruje phm. Artur Ośko – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Opolskiej ds. HAL.

I. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE
√ Instrukcja organizacyjna HAL i Z
√ Instrukcja sanitarna dotycząca organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami,
√ Instrukcja finansowa obozu

II. TERMINARZ Rejestracji placówek  HAL 2009
Zarządzam jako ostateczny termin rejestracji placówek HAL na 21 dni przed rozpoczęciem każdej z nich. Rejestracja po terminie nie będzie przyjmowana.

III. Warunkiem zatwierdzenia placówek z hufców jest wpłata przez macierzyste komendy składek członkowskich za pierwsze 2 kwartały 2009 oraz brak zaległości za poprzednie okresy składkowe lub podpisana ugoda Komendy Hufca z Komendą Chorągwi w tym zakresie.

IV. TRYB ZATWIERDZANIA PLACÓWEK W Komendzie Chorągwi ZHP w Opolu (czas trwania powyżej 5 dni)
Celem uzyskania wpisu do ewidencji placówki HAL u właściwego Kuratora Oświaty Komendant Obozu ( kolonii)  zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów na minimum 21 dni przed rozpoczęciem działalności placówki.
Do zatwierdzenia placówki (obozu stałego, kolonii) i uzyskania zezwolenia organizator zobowiązany jest przedłożyć do Komendy Chorągwi ZHP w Opolu:

1. Kartę kwalifikacyjną obiektu – dot. Obozów stałych – 3 kopie
2. Program – plan pracy – wg zasad ustalonych na szkoleniu dla Komendantów HAL
2009 – 3 kopie
3. Raport przedobozowy (załącznik nr 3 do Instrukcji Organizacyjnej HAL)
zawierający:
– wykaz kadry z kserokopią dokumentów poświadczających kwalifikacje kadry
Zgodnie z rozporządzeniem MEN dot. organizacji placówek letniego wypoczynku – 3 kopie
– zobowiązanie materialne komendanta i kwatermistrza- 2 kopie
– deklaracje kadry w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników na placówce HAL – 2 kopie
4. Polisę ubezpieczeniową NW uczestników i kadry (zawartą na czas kwaterki, dojazdu,
pobytu i powrotu z placówki wypoczynku) – ORYGINAŁ + 2 kopie
5. Dokument (umowa) określający zasady korzystania z obiektu/ terenu – 2 kopie
6. Wypełniony i zatwierdzony preliminarz finansowy – 2 kopie
7. Potwierdzenie przez komendanta hufca lub skarbnika opłacenia składek członkowskich uczestników obozów do II kwartału 2009 włącznie.

8. W przypadku obozów zagranicznych potwierdzenie zgłoszenia wyjazdu u Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Zagranicznych – zagranica@opolska.zhp.pl
9. W przypadku obozów wędrownych:

• należy uwzględnić w programie (planie pracy) przebieg trasy (z podaną odległością pomiędzy miejscami noclegowymi
• dołączyć potwierdzenie noclegów dla obozów bez własnego sprzętu biwakowego. UWAGA! Formy wypoczynku do 5 dni zatwierdza komendanta hufca „Kartą biwaku”.
• dołączyć potwierdzenie uprawnień członka kadry dla obozów turystyki kwalifikowanej ( górskie, kajakowe itp.)

V. Wszystkie zdarzenia wymagające hospitalizacji należy natychmiast zgłaszać do Pełnomocnika ds. HAL – Tel. 792 287 335 – program@opolska.zhp.pl lub do biura Komendy Chorągwi Tel. 77 453 67 09

Czuwaj !
phm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account