komunikat 2/ 2008

Komunikat Komendanta Opolskiej Chorągwi ZHP nr 2/08
Z dnia 26.08.2008

do pobrania

 

1. W dniu 2.09.2008 o godzinie 18 00 w siedzibie Chorągwi odbędzie się zbiórka Komendy Chorągwi i Komendantów Hufców poświęcona planowaniu przedsięwzięć na kolejny rok harcerski.
Komendanci Hufców powinni być przygotowani do złożenia Komendantce Opolskiej Chorągwi ZHP meldunku:
• O przebiegu akcji letniej w podległych sobie hufcach.
• O realizacji zadań wynikających z rozkazów i komunikatu nr 1/2008.
• O stanie finansów (w tym zaległości i sposób ich likwidacji).
• O planowanych najważniejszych przedsięwzięciach hufca na kolejny rok.
• O sprawach bieżących.
Dwie godziny wcześniej o 16 00 odbędzie się zbiórka samej Komendy Chorągwi.

2. Informuję, że w dniach 10-12.10.2008 Komenda Chorągwi planuje zorganizować zbiórkę instruktorską w Głuchołazach ze wszystkimi organami Opolskiej Chorągwi ZHP oraz wszystkimi organami hufców jej podległych. Zbiórka poświęcona będzie 50 rocznicy naszej Chorągwi, 10 lecia obrony Opolszczyzny i rozpoczęciu Roku Harcerskiego. Celem zbiórki będzie uczczenie ważnych zdarzeń w naszej historii, ale również zgranie wszystkich organów hufców i chorągwi do nowych zadań. 

Czuwaj!

Komendant Opolskiej Chorągwi ZHP

/-/ hm. Irena Bryła