Komunikat 1/ 2009

Komunikat nr 1/09

1. Komenda Opolskiej Chorągwi ZHP serdecznie zaprasza na spotkanie noworoczne 12.01.2009 r. o godz. 16.00 w siedzibie Komendy Chorągwi.

2. W tym samym dniu, po spotkaniu noworocznym odbędzie się narada Komendantów hufców i skarbników. Obecność obowiązkowa!!

3. Przypominamy o złożeniu rozliczeń finansowych hufców za 12.2008 r. do 17.01.2009 r.
Do rozliczeń należy dołączyć protokół kasy oraz potwierdzenie sald bankowych.
Brak zaległych rozliczeń finansowych z hufców:
– Byczyna X-XI.2008 r.
– Praszka XI.2008 r. oraz obozu AL.-2008 z VII.2008 r.
– Nysa X-XI.2008 r.
W czasie narady spotkanie ze skarbnikiem ZHP Dh Zbigniewem Popowskim i członkiem Głównej Kwatery  ZHP Dh Grzegorzem Woźniakiem.

4. Minął termin uzgodnienia książek inwentarzowych.

5. W czasie Zlotu w Głuchołazach przekazałam informację o obowiązku przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji sprzętu w 2008 r., dlatego należało uzgodnić książki inwentarzowe, powołać komisje inwentaryzacyjne, pobrać druki o przystąpić do inwentaryzacji.
Wykonały trzy hufce:
– Krapkowice,
– Opole-Rejon,
– Namysłów.

6. Przypominamy o obowiązku uregulowania zaległych płatności z tytułu składek członkowskich, obsługi finansowej ( przyjmujemy wpłaty na 2008 r. ).

7. Komendantów hufców lub skarbników prosimy o przywiezienie na naradę pieczątek (firmową i imienną) do opieczętowania faktur wewnętrznych.

8. Przy rozliczeniu dokumentów finansowych za XII.2008 r. należy dostarczyć ostateczne rozliczenia otrzymanych dotacji z urzędów.

9. Hufce, które nie otrzymały pełnomocnictw powinny zwrócić się do Komendy Chorągwi o wydanie pełnomocnictw z podaniem danych osób (funkcja, pesel).

/-/ hm. Irena Bryła