Kolejna dotacja!Ogłoszone zostały wyniki II tury otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
W ramach konkursu udało się pozyskać dofinansowanie na organizację XXXIV Chorągwianego Spotkania Terapii Zajęciowej i Rekreacji Zespołów Nieprzetartego Szlaku – przedsięwzięcia organizowanego przez Hufiec Grodków. Wysokość dotacji to 6000 zł.

Dodaj komentarz