IV zbiórka Rady Chorągwi

Zwołuje IV Zbiórkę Rady Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 19 kwietnia 2011 roku, o godzinie 17.00 w Biurze Komendy Chorągwi.
W programie zbiórki:
1. Zatwierdzenie bilansu Chorągwi za 2010 rok.
2. Udzielenie absolutorium członkom Komendy Chorągwi za okres od 20 listopada do 31 grudnia 2010 roku.
3. Zapoznanie się z opracowanym, przez Komendę Chorągwi, programem wychodzenia z kryzysu finansowego naszej Chorągwi.
4. Zapoznanie się z kosztami zarządu za I kw. 2011 r.
5. Ustosunkowanie się do podjętych decyzji przez Radę Naczelną ZHP w marcu br. oraz planowanych na spotkanie RN w czerwcu br.

Na zbiórkę zapraszam Komendanta i Skarbnika Chorągwi oraz Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Chorągwi
hm. Adam Czarnołęski

Dodaj komentarz