Inclusion Mixer – zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Już w dniach 1-10 czerwca w Czeskim Krumlovie odbędzie się szkolenie dla liderów młodzieżowych, trenerów, kadry kształcącej i programowej, pracowników młodzieżowych i społecznych, dotyczące włączania społecznego młodzieży.

To przedsięwzięcie, w którym udział weźmie 21 osób z 7 krajów – Czech, Słowenii, Polski, Macedonii, Łotwy, Litwy i Rumunii. Szczególna okazja, by zdobyć nową wiedzę i umiejętności, przydatne w codziennej pracy, wymienić się doświadczeniami, poznać innych młodych liderów z organizacji młodzieżowych z całej Europy.


Zainteresowani?

W załączniku przekazujemy infopack na temat szkolenia oraz ankietę zgłoszeniową. Mamy tylko 3 miejsca a liczy się kolejność zgłoszeń, nie warto więc zwlekać!

Uczestnicy powinni mieć ukończone 18 lat, posługiwać się komunikatywnie językiem angielskim i być zaangażowani w pracę z młodzieżą – zapraszamy zatem wędrowników, instruktorów, jak również osoby działające z młodzieżą, a nie będące członkami ZHP.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz programu a także zwrot kosztów dojazdu do podanej w informatorze kwoty. Dla uczestników z Polski zapewniamy również pokrycie kosztu wpisowego w wysokości 35 euro.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: magda.lenartowicz@zhp.net.pl lub info@europaiuvenis.com

Dodaj komentarz