Hufiec w Byczynie rozwiązany

Na Nadzwyczajnym Zjeździe zwołanym przez instruktorów w Byczynie, podjęta została decyzja o rozwiązaniu hufca. Ostatecznie ich wola została potwierdzona rozkazem komendanta Chorągwi Opolskiej L10/ 2009 z dnia 20 lipca 2009.

Komenda chorągwi wyznaczyła pełnomocnikiem ds. likwidacji hufca w Byczynie hm. Adam Mazguła – z-cę komendanta chorągwi ds. organizacyjnych.

Drużyny z Byczyny chciałaby zostać przyłączone do Hufca Praszka ale o ich przydziale w ciągu najbliższych tygodni zdecyduje komenda chorągwi.