Hufce Prudnik i Strzelce Opolskie rozwiązane


 
 
 
Komenda chorągwi podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2010 roku Hufców Prudnik oraz Strzelce Opolskie.
 
Określona została następującą procedura:
 

1. Do dnia 31 grudnia:

a. nastąpi weryfikacja ilości stanu jednostek oraz kadry instruktorskiej hufca,

b. wyznaczony zostanie nowy przydział terytorialny, określony osobną uchwałą komendy chorągwi,

c. komendanci rozwiązywanych hufców  zobowiązani są do przekazania komendantowi chorągwi lub wskazanemu przez niego pełnomocnikowi pełnej dokumentacji oraz majątku hufca, w tym aktualną listę zobowiązań finansowych.

2. Składniki majątkowe rozwiązywanych hufców przechodzą w całości do dyspozycji komendy chorągwi.

3. Wszelkie zobowiązania rozwiązywanych hufców przechodzą w całości na komendę chorągwi.

 

Nowy przydział służbowy:

  • Jednostki Hufca Strzelce Opolskie z gminy Leśnica i Ujazd przydzielone zostają do Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Obszar działania Hufca Kędzierzyn-Koźle zostaje powiększony o wskazane gminy.
  • Jednostki Hufca Strzelce Opolskie z gminy Izbicko, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Zawadzkie, Kolonowskie przydzielone zostają do Hufca Krapkowice. Obszar działania Hufca Krapkowice zostaje powiększony o wskazane gminy.
  • Jednostki Hufca Prudnik przydzielone zostają do Hufca Nysa. Obszar działania Hufca Nysa powiększony zostaje o Powiat Prudnicki.

Oświadczenie dla mediów

w sprawie rozwiązania Hufców Prudnik i Strzelce Opolskie.

 

Dodaj komentarz