Fundacja Przyjaciół Harcerstwa

Powstała Fundacja Przyjaciół Harcerstwa. Jej celem między innymi jest: Pomoc we wszechstronnym rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego. Inspirowanie i organizowanie społecznego ruchu na rzecz pomocy drużynom, szczepom komendom i innym jednostkom harcerskim a w szczególności aktywizacja instruktorów, byłych instruktorów i sympatyków harcerstwa oraz osób i instytucji związanych z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego.Prowadzenie badań nad historią harcerstwa. Rozwój metodyki harcerskiej, w tym tworzenie i wydawanie publikacji, podręczników i poradników harcerskich. Pomoc i opieka nad byłymi instruktorami Związku Harcerstwa Polskiego. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizacje programu harcerstwa oraz służących realizacji zadań Fundacji.

Założyciele fundacji: hm. Andrzej Ornat, hm. Janusz Syrokomski, hm. Andrzej Włodarski i hm. Marek Zieliński uważają, że ich zobowiązaniem wobec harcerstwa było zainicjowanie działalności fundacji. Liczą na byłych i obecnych harcerzy, wszystkich przyjaciół naszego stuletniego ruchu. Proszą o aktywne włączenie się w organizację i działalność fundacji, zgłaszanie nowych pomysłów, przekazywanie środków finansowych i darów rzeczowych.

Można pisać pod adresem: Fundacja Przyjaciół Harcerstwa, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Założyciele fundacji będą informować o jej pracach na portalu społecznościowym www.myharcerze.pl.
na podstawie materiałów Fundacji Przyjaciół Harcerstwa

hm. Adam Czetwertyński
instruktor Biura GK ZHP

informacja z witryny ZHP

Dodaj komentarz