Euro NGO – przed wylotem uczestników

W minioną niedzielę zakończyło się spotkanie przygotowawcze dla uczestników projektu Chorągwi Opolskiej ZHP „EuroNGO” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.

W ciągu dwóch kolejnych weekendów 12 osób z województwa opolskiego i dolnośląskiego odbyło zajęcia w zakresie przygotowania kulturalnego i językowego.

W pierwszych dniach lipca wyjadą oni na staże do organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech.

W województwie opolskim to pierwszy tego typu projekt realizowany przez organizacje pozarządową.

Wszystkie koszty związane z udziałem uczestników w projekcie pokrywane są ze środków programu Leonardo da Vinci ( pobyt, przeloty, ubezpieczenie, kieszonkowe, przygotowanie do wyjazdu)

Dodaj komentarz