Dzień Grunwaldzki w ZHP

15 lipca 2010 r. przypada 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem – jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Pamięć o zwycięskiej bitwie, a także pola grunwaldzkie, na których się toczyła, stanowią jeden z najważniejszych elementów polskiego dziedzictwa narodowego. „Grunwald” jest także jednym z najważniejszych symboli polskiego patriotyzmu.

Harcerstwo zaczerpnęło z tradycji rycerskich wiele elementów, jak symbolika, pozdrowienie, nazwy organizacyjne, Prawo i Przyrzeczenie. Imię znamienitego rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa – uczestnika bitwy pod Grunwaldem – przywołujemy w Prawie Harcerskim. Obchody 500. rocznicy bitwy w 1910 r. – Zlot „Sokoła” i odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie – stanowiły także ważną inspirację dla tworzącego się harcerstwa.

Rada Naczelna ZHP, wpisując Dzień Grunwaldzki w obchody 100-lecia harcerstwa, zobowiązała harcerskie komendy oraz gromady, drużyny i kręgi do uroczystego upamiętnienie 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem – na harcerskich obozach oraz w środowiskach działania.

Materiały, które mogą być inspiracją dla instruktorów organizujących Dzień Grunwaldzki, znajdują się na stronach propozycje.zhp.pl (zbiórki związane z pracą z Prawem – Mam Szczerą Wolę, wychowanie patriotyczne i obywatelskie – Święto Flagi 2010), zuchy.zhp.pl (cykl sprawnościowy Rycerz) oraz silniduchem.zhp.pl (pomysły na zbiórki – św. Jerzy oraz rozważania o wychowaniu – Rycerz chrześcijanin, rycerz harcerz!), a także: http://2010.grunwald.zhp.pl/ (strona jubileuszu) i http://www.mazowiecka.grunwald.zhp.pl/15%20lipca%202010.doc (dokładny materiał).

Dodaj komentarz