Drużyna sztabowa na Zjazd Chorągwi! Zgłoś swoją drużynę lub krąg.

sztabowaKomenda Chorągwi zaprasza zainteresowane drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze oraz kręgi starszyzny lub instruktorskie z Chorągwi Opolskiej ZHP do współpracy przy organizacji Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi w Wieszczynie w dniu 9 lutego 2013 roku. Zgłoszone zespoły powinny składać się z 8 do 15 osób. W ramach przygotowania i obsługi zjazdu przyjęta drużyna będzie przebywała w dniach 8-10 lutego 2013r. na biwaku w Wieszczynie. W ramach biwaku drużyna będzie dysponowała czasem do własnej dyspozycji w dniu 8 i 10 lutego.

Członkowie drużyny sztabowej mają zagwarentowane:

1. Bezpłatne noclegi
2. Bezpłatne i pełne wyżywienie
3. Ubezpieczenie
4. Wyprawkę dla każdego uczestnika
5. Bezpłatny dojazd z Prudnika do Wieszczyny (uczestnicy dojeżdżają do Prudnika na własny koszt)

Wszystkie sprawy formalne dotyczące rejestracji i finansowania zapewnia komenda chorągwi.

Rolą przyjętej jednostki będzie pełnienie obowiązków drużyny służbowej w tym:

1. Skompletowanie wydrukowanych dokumentów do zestawów materiałów dla delegatów
2. Sekretariatu Zjazdu
3. Sprawy porządkowe
4. Przygotowanie i wydawanie posiłków
5. Inne sprawy organizacyjne

Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny/kręgu ze wskazaniem hufca, listę uczestników, dane drużynowego i/lub opiekuna, dane kontaktowe (telefon i email) oraz informację o drużynie ze zdjęciem należy przekazać do dnia 15 stycznia 2013 roku na adres email opolska@zhp.pl.

W razie pytań prosimy również o kontakt pod wskazany adres email.

Dodaj komentarz