Dotacja z MON


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu obronności, ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W wyniku konkursu Chorągiew Opolska ZHP otrzymała dotację w kwocie 9 250 zł na realizację projektu pn. „Opolskie Harcerskie Manewry Specjalności Obronnych”. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia już wkrótce.

Dodaj komentarz