Dotacja z kuratorium!
Chorągiew Opolska ZHP otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Łącznie wsparcie finansowe HAZ z kuratorium wyniesie 6268 zł.
Dotację otrzymały następujące formy:

– Nieobozowa Akcja Zimowa Hufca Kędzierzyn-Koźle – 800 zł

– Zimowisko IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-Miasto – 1120 zł

– Zimowisko Hufca Kędzierzyn-Koźle – 2240 zł

– Zimowisko organizowane przez Chorągiew Opolską – 1340 zł

– Kurs przewodnikowski organizowany przez Chorągiew Opolską – 768 zł

Dodaj komentarz