Dotacja z Kuratorium Oświaty w Opolu

W wyniku ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Opolu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku, komisja konkursowa spośród 11 oferentów pozytywnie rozpatrzyła 9 ofert.

Największą kwotę dotacji tj. 38 884 zł otrzymała Chorągiew Opolska ZHP.

Dofinansowanie przyznano dla sześciu obozów:1. Obozu Hufca Opole-miasto – dofinansowano udział 40 dzieci w Mielnie na 14 dni
2. Obozu Hufca Krapkowice – dofinansowano udział 21 dzieci w Pobierowie na 14 dni
3. Obozu Hufca Niemodlin – dofinansowano udział 15 dzieci w Zakopanem na 12 dni
4. Obozu Hufca Nysa – dofinansowano udział 45 dzieci w Janowie na 14 dni
5. Obozu Hufca Praszka – dofinansowano  udział 18 dzieci w Białym Brzegu na 13 dn
6. Obozu wędrownego KCh „Granatowa Wyprawa” – dofinansowano udział 6 osób w Bieszczadach na 7 dni

Dodaj komentarz