Dotacja z kuratorium!

Ogłoszone zostały wyniki konkursu Kuratorium Oświaty w Opolu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

W wyniku konkursu, Chorągiew Opolska ZHP otrzymała zlecenie od Kuratorium Oświaty w Opolu na organizację wypoczynku letniego dla 221 dzieci i młodzieży w ramach projektu „Od źródeł Wisły – śladem ludzi z Pasją 2012” na kwotę 214 370 zł.


W ramach projektu dzieci i młodzież wypoczywać będą na dwóch turnusach, odbywających się w sierpniu w Wiśle. Podczas dwutygodniowych kolonii uczestnicy odbędą wirtualną podróż od źródeł Wisły aż do Morza Bałtyckiego szlakiem ciekawych miejsc i ludzi – szlakiem przygody i pasji.

Projekt realizowany będzie w oparciu o kadrę instruktorską Chorągwi Opolskiej ZHP.