Dotacja z FIO!!!

Ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W wyniku konkursu Chorągiew Opolska ZHP uzyskała dotację w kwocie 98 538 zł na realizację projektu „Kreator – Opolska Kuźnia Liderów”.

Projekt realizowany będzie od czerwca do grudnia 2012 r. i wspierać będzie realizację zadań z zakresu programu i kształcenia kadry.


Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to jeden z największych w Polsce konkursów grantowych dla organizacji pozarządowej. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło łącznie ponad 4 tys. wnioskodawców. Projekt przygotowany przez Chorągiew Opolską ZHP spełnił wszystkie wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskał wysokie miejsce na liście rankingowej wszystkich złożonych inicjatyw, co przełożyło się na przyznane dofinansowanie.

Pełna lista rankingowa dostępna tutaj.

1 myśl na temat “Dotacja z FIO!!!

Możliwość komentowania jest wyłączona.