Dofinansowanie organizacji Zlotu Chorągwi w Nysie

Ogłoszone zostały wyniki konkursu na realizację w 2011 roku zadań ze środków PFRON. W wyniku konkursu Chorągiew Opolska ZHP otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 875 zł na działania związane z przygotowaniem, realizacją i podsumowaniem II Integracyjnego Zlotu Chorągwi Opolskiej w Nysie. Warto zauważyć, że wniosek przedstawiony przez Chorągiew Opolską otrzymał najwyższą ocenę punktową spośród wszystkich złożonych ofert.

Dodaj komentarz