DO IT! – Europejska Młodzieżowa Konferencja na temat Demokracji

W 20 lat od upadku komunizmu przedstawiciele młodego pokolenia spotkają się w Gdańsku – kolebce Solidarności, gdzie podczas licznych wykładów, warsztatów i spotkań z uczestnikami dramatycznych wydarzeń, które zmieniły bieg współczesnej historii, poznają mechanizmy ustroju demokratycznego i jego wpływ na życie we współczesnym świecie. Następnie uczestnicy udadzą się do Berlina, w którym w 1989 r. upadł Mur, ostatni symbol komunizmu i podziału Europy. Wezmą udział m.in. w uroczystościach związanych ze świętem zjednoczenia Niemiec. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Częściowo lub w całości pokryje również przyjazd na konferencję. Warunkiem sfinansowania transportu do Gdańska i z Berlina/Gdańska do kraju macierzystego zależy od sytuacji rodzinnej i wielkości kosztu.
Gdzie: Gdańsk/Berlin
Kiedy: 27 września – 3 października 2009 Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca 2009.
Kontakt: Program imprezy, formularz zgłoszeniowy i inne informacje znaleźć można na stronie www.doit-conference.eu. Konferencję organizują uczniowie VI L.O. w Gdańsku oraz Felix – Mendelssohn – Bartholdy – Gymnasium w Berlinie przy wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności i Gesellschaft für Europabildung (Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej).

Dodaj komentarz