Spotkanie komend

W czasie wspólnego spotkania Komendy Chorągwi oraz Komendy Hufca Opole-miasto uzgodniony został terminarz opuszczenia lokalu przy ul. Plebiscytowej 18. Ostateczny termin wyprowadzki został wydłużony do 30 września 2011 roku. Do tego czasu zostanie zakończony trwający od lipca remont lokalu przy ul. Armii Krajowej 10. Przeprowadzka komendy chorągwi powinna nastąpić na przełomie sierpnia i września. Komenda Hufca otrzymała propozycję wspólnego, tymczasowego (do roku czasu) przeniesienia się do nowej siedziby chorągwi. Hufiec nie podjął jednak na razie decyzji w tym zakresie i szuka innych możliwości.

Dodaj komentarz