Dla mediów! Oświadczenie w sprawie dotacji z kuratorium


 

W ostatnich dniach w opolskich mediach podjęty został temat nieotrzymania przez Chorągiew Opolską ZHP dotacji z Kuratorium Oświaty w Opolu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Kwestia ta w widoczny sposób budzi kontrowersje i pewną dozę emocji. Przedstawiamy zatem stanowisko Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP w rzeczonej sprawie.
Wniosek o dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, złożony przez Chorągiew Opolską ZHP, został odrzucony z przyczyn formalnych. W toku konkursu oraz po jego rozstrzygnięciu powstały jednak rozbieżności pomiędzy Chorągwią Opolską ZHP a Kuratorium Oświaty w Opolu, dotyczące interpretacji regulaminu konkursu, jak również sposobu organizacji procedury konkursowej oraz oceny wniosków. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu wzbudziły uzasadnione wątpliwości, których efektem (wobec braku innej procedury odwoławczej) był wniosek o zbadanie sprawy, złożony do Wojewody Opolskiego. Odpowiednie argumenty zostały przedstawione we wspomnianym piśmie. Do czasu wyników kontroli, prowadzonej przez Urząd Wojewódzki, wstrzymujemy się z przedstawianiem jakichkolwiek dalszych wniosków i komentarzy dotyczących rzeczonej sprawy. Mamy nadzieję, że przyniesie ona wyjaśnienie wszystkich powstałych w ostatnim czasie wątpliwości. Mamy również nadzieję, że Chorągiew Opolska ZHP – jako największy w Województwie Opolskim organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim organizacja wychowawcza o wieloletniej tradycji – oraz Kuratorium Oświaty w Opolu, będą mogły kontynuować w przyszłości partnerską współpracę nie tylko w zakresie organizacji wypoczynku, ale we wszystkich działaniach na rzecz dzieci i młodzieży w regionie.


Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP


Kontakt:

pwd. Małgorzata Lenartowicz

instruktor prasowy Chorągwi Opolskiej ZHP

prasa@opolska.zhp.pl

Dodaj komentarz