Decyzja w sprawie badania bilansu

Zgodnie ze stanowiskiem komendantów hufców i Rady Chorągwi komenda chorągwi podjęła decyzję o nie przeprowadzaniu badania bilansu finansowego za rok 2010.
Spośród złożonych w konkursie ofert najkorzystniejsza była złożona przez Kancelarię Usług Audytorskich i Księgowych »Money« sp. z o.o. z Wrocławia i opiewała na kwotę brutto 3567,00 brutto.
Uczestnicy konkursu zostali poinformowani o decyzji komendy chorągwi.

Dodaj komentarz