Decyzja Komendanta Chorągwi nr 4/I/2011

Decyzja Nr 4/I/2011 Komendanta Chorągwi Opolskiej z dnia 15 października 2011 r. dotyczące unieważnienia części rozkazu Ls.4/2011 Komendanta Hufca Opole-miasto

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja o następującej treści:

1.    Unieważniona zostaje część rozkazu Komendanta Hufca Opole-miasto Ls.4/2011 z dnia 13 października 2011 r.
2.    Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3.    Unieważniam część rozkazu Ls.4/2011 w punkcie 1.1.1 podpunkt a) dotyczący:

1)    druhny Karoliny Hasik

Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz