Decyzja Komendanta Chorągwi nr 3/I/2011

Decyzja Nr 3/I/2011 Komendanta Chorągwi Opolskiej z dnia 1 października 2011 r. dotyczące unieważnienia części rozkazów L.5/2011 i L.6/2011 Komendanta Hufca Nysa

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja o następującej treści:

1. Unieważnione zostają części rozkazów Komendanta Hufca Nysa L.5/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz L.6/2011 z dnia 5 września 2011 r.
2. Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3. Unieważniam  część rozkazu L.5/2011 w punkcie 1.2.1 dotyczący osób:

  1. Jolanta Kobylarska
  2. phm. Krystyna Paraszczuk
  3. phm. Sebastian Zatylny
  4. druh Patryk Burdzy
  5. druh Michał Gałuszczak
  6. druhna Wiesława Gaura
  7. druhna Monika Mikina
  8. druhna Ewa Szczepanowska
  9. druhna Lucyna Szpiech

4. Unieważniam  część rozkazu L.6/2011 w punkcie 1.2.1 dotyczący osób:

  1. druhna Urszula Abratkiewicz

Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz