Decyzja 1/I/2011

Decyzja Nr 1/I/2011
Komendanta i Skarbnika Chorągwi Opolskiej
z dnia 1 stycznia 2011 r.

dotyczące unieważnienia pełnomocnictw komendantów i skarbników hufców
 

Działając na podstawie § 61 ust. 5 Statutu ZHP, od dnia 1 stycznia 2011 roku podjęta została decyzja w sprawie pełnomocnictw dla komendantów i skarbników hufców:

1. Unieważnione zostają wszystkie pełnomocnictwa wydane dla komendantów i skarbników hufców do dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2011 roku wydane zostaną nowe pełnomocnictwa dla komendantów i skarbników hufców.
3. Nowe pełnomocnictwa wydane zostaną komendantom i skarbnikom hufców, którzy:
1. zwrócili do komendy chorągwi unieważnione pełnomocnictwo wydane do dnia 31 grudnia 2010 roku,
2. dostarczyli do komendy chorągwi dokumentację finansową hufca do miesiąca grudnia włącznie,
3. uregulowali należności wskazane przez skarbnika chorągwi.
4. Zwrotu pełnomocnictw wydanych do dnia 31 grudnia 2010 roku należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2011 roku w siedzibie Komendy Chorągwi.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Artur Ośko
Skarbnik Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz