Decyzcja 1/XII/2010

Decyzcja Nr 1/XII/2010
Komendanta i Skarbnika Chorągwi Opolskiej
z dnia 12 grudnia 2010 r.

dotyczące kosztów wydawania potwierdzonych dokumentów finansowych i organizacyjnych

 

Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu ZHP, od dnia 12 grudnia wprowadzona zostaje opłata z tytułu wydania przez Biuro Chorągwi Opolskiej potwierdzonych dokumentów finansowych i organizacyjnych
1. Od dnia 12 grudnia biuro Chorągwi Opolskiej ZHP za wydanie kopii potwierdzonych dokumentów organizacyjnych lub finansowych, niezbędnych do składanych przez środowiska Chorągwi Opolskiej wniosków zewnętrznych, pobierać będzie odpłatność w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) za jeden potwierdzony komplet dokumentów.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Artur Ośko
Skarbnik Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz