Czas Bożego Narodzenia

Druhny i Druhowie,
Nadszedł czas Bożego Narodzenia. To chwile spędzane w gronie najbliższych – rodziny i przyjaciół. Właśnie dlatego chciałbym Wam wszystkim życzyć aby tegoroczne święta były bardzo rodzinne i ciepłe. Niech Betlejemskie Światło rozświetla Wasze wigilijne stoły i nieustannie przypomina o tym by na co dzień dzielić się naszym własnym ciepłem i światłem z wszystkimi wokoło.
Życzę Wam również dużo satysfakcji i radości płynącej z pełnionych przez Was funkcji i działalności w Waszych środowiskach. Niech cały czas łączy nas idea braterstwa i służby, połączona z wędrówką do wspólnych celów i ideałów.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko
Komendant Chorągwi Opolskiej

Dodaj komentarz