Chwili zadumy…


17 września o godz. 19.00 w kościele Karola Boromeusza na osiedlu Chabry w Opolu odbędzie się krótkie nabożeństwo przy relikwiach błogosławionego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy, więźnia obozów koncentracyjnych.

Przyłączamy się do apelu organizacji harcerskich w Opolu i zapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz