Chorągwiana Zbiórka Programowa

„Zielone na start !!!”

Druhny i Druhowie !

Bardzo nam zależy na udziale w zbiórce ludzi młodych i kreatywnych, szukających nowych wyzwań. Dlatego też po konsultacji z zainteresowanymi postanowiliśmy obniżyć koszt udziału do 35 zł.

Mamy również potwierdzonego nowego gościa.

Spotka się z nami i wspólnie popracuje hm. Emilia Kulczyk – kierownik Wydziału Programowego GK ZHP

 

W dniach 13-15 marca 2009 w schronisku PTSM na Górze Św. Anny odbędzie się zbiórka programowa dla podharcmistrzów oraz przewodników, zajmujących się sprawami programowym w hufcach lub namiestników wszystkich pionów metodycznych.

Zbiórkę rozpoczynamy w piątek 13.03.2009 o godz. 20:00. Zakończenie w niedziele 15.03.2009 do godziny 12:00.
Zbiórka będzie zawierała część warsztatową oraz część poświęconą przygotowaniu planów programowych chorągwi ( z uwzględnieniem planów hufcowych) na lata 2009 -2010.

Zasady udziału:
1. Z każdego hufca powinny być wydelegowane dwie osoby spełniające kryteria stopni wskazanych powyżej
2. Każdy hufiec ma prawo zgłosić dodatkowe 2 osoby na listę rezerwową, których udział zostanie potwierdzony najpóźniej do dnia 4 marca.
Instruktorzy z listy rezerwowej uzupełnią miejsca niewykorzystane przez inne hufce dlatego też proszę o obowiązkowe podanie tych osób w zgłoszeniu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w całym cyklu zbiórki.
4. Zgłoszenia z hufców należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2009 na adres email: program@opolska.zhp.pl

z podaniem imienia i nazwiska, stopnia i pełnionej funkcji uczestników oraz bezpośredni kontakt email lub telefoniczny do nich.
5. Koszt uczestnictwa – 35 zł, które należy uregulować najpóźniej
do dnia 2 marca 2009 na konto komendy chorągwi.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
– 2 noclegi ( wymagane własne śpiwory)
– Wypracowane wspólnie materiały programowe
Zdecydowliśmy sie na rezygnację z obiadu. Wyżywienie będzie przygotowywane przez uczestników z artykułów przez nich przywiezionych. W sobotę będzie przewidziany czas na przygotowanie obiadu. Jego forma zależy od uczestników.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

W trakcie zbiórki przewidywane są zajęcia prowadzone przez gości z GK ZHP oraz kilka niespodzianek.
Uczestników czeka kilkadziesiąt godzin wytężonej pracy.
Liczymy na udział przedstawicieli z każdego hufca !!!

Czuwaj!

phm. Artur Ośko
z-ca komendanta chorągwi
ds. programowych