Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Czytaj dalej

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Czytaj dalej

ChKR w sprawie finansów i absolutorium

Chorągwiana Komisja Rewizyjna na swojej zbiórce podjęła decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań za rok 2014 oraz absolutorium dla członków komendy chorągwi.

Zatwierdzone zostały:

  1. Bilans za rok 2014 z zyskiem 93 547,95 zł. Zysk przekazano na działalność statutową.
  2. Sprawozdanie z działalności komendy chorągwi

Podjęte także zostały uchwały w sprawie absolutorium.

Decyzją ChKR absolutorium zostało udzielone:

  1. hm. Annie Andrzejewskiej – z-cy komendanta chorągwi
  2. hm. Marii Pobóg-Lenartowicz – skarbnikowi chorągwi
  3. phm. Małgorzacie Lenartowicz – członkini komendy chorągwi
  4. phm. Sebastianowi Zatylnemu ( za okres do dnia 30.11.2014r.) – członkowi komendy chorągwi
  5. phm. Przemysławowi Spaczkowi – członkowi komendy chorągwi
  6. pwd. Karolinie Dzierżgwa ( od dnia 30.11.2014r.) – członkini komendy chorągwi

Decyzją ChKR absolutorium nie zostało udzielone

  1. hm. Arturowi Ośko – komendantowi chorągwi.

Powyższa decyzja skutkuje zgodnie z §59 pkt. 4 Statutu ZHP

koniecznością  zdecydowania przez Radę Chorągwi o ewentualnym wygaśnięciu ( lub braku wygaśnięcia) mandatu komendanta chorągwi.

Zatwierdzone dokumenty finansowe przekazane zostały do MPiPS.

Uchwały Chorągwianej Komisji Rewizyjnej:

Uchwała nr 8/2015

Uchwała nr 9/2015

Uchwała nr 10/2015

Zatwierdzone sprawozdania przekazane do MPiPS – http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/:

Bilans (MPiPS)

Rachunek Zysków i Strat (MPiPS)

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego (MPiPS)

Informacja dodatkowa (MPiPS)

Informacja_dodatkowa_za_rok_2014

Create AccountLog In Your Account