Ubezpieczenie NNW i OC Chorągwi Opolskiej ZHP

Informujemy o dokonaniu ubezpieczenia członków oraz osób zaangażowanych w działania Chorągwi Opolskiej ZHP.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach (grupa stat. 65) – Polisa Nr  HSC 1321071.


Okres obowiązywania ubezpieczenia:  27.06.2014 – 26.06.2015 r.

Polisa obejmuje swoim zakresem, działania realizowane przez jednostki z Chorągwi Opolskiej ZHP z wyłączeniem Hufców: Nysa, Namysłów i Głubczyce.

Osobna, roczna polisa obejmująca Hufiec Nysa, obowiązywać będzie od dnia 1 września br.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy (gr. stat. Z0) Polisa Seria TPP Nr 32830023

Okres obowiązywania ubezpieczenia:  30.06.2014 – 29.06.2015 r.
Polisa obejmuje swoim zakresem, działania realizowane przez wszystkie jednostki z Chorągwi Opolskiej ZHP.

Termin na Ewidencję ZHP! 31.12.2013 r.

Druhny i Druhowie!
W związku ze zbliżającym się końcem roku 2013 i potrzebą naliczenia kwartalnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, prosimy o uzupełnienie stanów liczebnych jednostek w Systemie Ewidencji ZHP. Dnia 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP. Stany liczebne jednostek terenowych będą obliczane w oparciu o stan z Systemu Ewidencji ZHP z dnia 1 stycznia 2014 roku. Prosimy zatem o jak najszybsze skorygowanie odpowiednich danych, biorąc pod uwagę zbliżający się czas świąt.

hm. Paweł Chmielewski, skarbnik ZHP

Ewidencja ZHP – przerwa w działaniu

W związku z migracją sprzętową dostęp do Systemu Ewidencji ZHP:

• w dniach 2012-10-13 – 2012-10-14 może być utrudniony
• w dniach 2012-10-15 – max 2012-10-18 będzie w pełni niedostępny

Informacja podana przez
phm. Sergiusz Papuga HO
Wydział Systemów Informatycznych
Zespół ds. wsparcia technicznego
Elektroniczny System Harcerskich Danych
Główna Kwatera ZHP

Co z tą kartą? Informacje dla rodziców.

kartaSzanowni Państwo!

W czerwcu 2012 r. Wasze dziecko otrzymało od drużynowego kartę członkowską ZHP. Dwie najważniejsze funkcje tej karty to:
– potwierdzenie przynależności do ZHP,

– karta przedpłacona okaziciela, tzw. elektroniczna portmonetka.

Funkcją podstawową jest potwierdzenie przynależności do ZHP, funkcja płatnicza karty jest dodatkowa, jej aktywacja zależy od użytkownika.

Czytaj dalej

e-karta członkowska ZHP! Dla każdego!

Karta członkowska ZHPPoprawienie błędów i omyłek w ESHD umożliwi szybkie wprowadzenie nowych kart członkowskich ZHP!
Proszę wszystkich administratorów lokalnych, by do 20 kwietnia br. sprawdzili poprawność danych w systemie Ewidencja ZHP. Jest to niezbędne do przygotowania elektronicznych kart-legitymacji harcerskich, które otrzymają wszyscy członkowie ZHP.

Na karcie naniesione będzie imię i nazwisko członka ZHP, jego numer ewidencyjny niebędący numerem PESEL oraz kod kreskowy.
Sprawne wdrożenie kart w dużej mierze zależy od administratorów lokalnych, czyli m.in. drużynowych, koordynatorów hufcowych i chorągwianych. Naprawienie omyłek, które zdarzały się przy wprowadzaniu danych do systemu, spowoduje, że każdy zuch i harcerz będzie mógł sprawnie i szybko otrzymać kartę członkowską.

Zapraszam Druhny i Druhów do częstego odwiedzania strony internetowej ZHP.PL, gdzie pojawią się szczegółowe informacje o kartach członkowskich.

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik ZHP

Czytaj dalej