Wzór zgody na przynależność dziecka do ZHP

Opublikowany został uaktualniony wzór zgody rodziców na przynależność małoletniego dziecka do ZHP, który zawiera:

– wyrażenie zgody na przynależność,
– miejsce na dane osobowe dziecka niezbędne do rejestracji członka ZHP w systemie Ewidencja ZHP,
– niezbędne klauzule dotyczące ochrony danych osobowych oraz zgody na użycie wizerunku dziecka.

Formularz jest wzorem – może być dostosowany na potrzebny danego środowiska w części A i B.
Nie należy zmieniać części C.

Prosimy o przekazanie wzoru oświadczenia do wszystkich drużynowych.

Informacja na podstawie komunikatu GK ZHP

Wzór do zgody do pobrania.

Decyzja Komendata Chorągwi 8/I/2011

Decyzja Nr 8/I/2011

Komendanta Chorągwi Opolskiej

z dnia 24 października 2011 r.

dotycząca powołania organu tymczasowego oraz wyznaczeniu pełnomocników

ds. likwidacji Hufca ZHP Grodków

Działając na podstawie § 60 ust. 2 pkt. 5 Statutu ZHP na skutek uchwały Zjazdu Hufca Grodków dot. rozwiązania Hufca z dnia 24 października 2011r., powołuję od dnia 24 października 2011 roku organ tymczasowy oraz wyznaczam pełnomocników ds. likwidacji Hufca Grodków:

Czytaj dalej

Decycja Komendanta Chorągwi 7/I/2011

Decyzja Nr 7/I/2011
Komendanta Chorągwi Opolskiej
z dnia 24 października 2011 r.

dotyczące unieważnienia części rozkazu
L.4/2011 Komendanta Hufca Grodków

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja w następującej treści:

1.    Unieważniona zostaje część rozkazu Komendanta Hufca Grodków L.4/2011 z dnia 20 września 2011 r.
2.    Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3.    Unieważniam część rozkazu L.4/2011 w punkcie 1.2.1 dotyczący osób:

Czytaj dalej

Decyzja Komendanta Chorągwi 6/I/2011

Decyzja Nr 6/I/2011
Komendanta Chorągwi Opolskiej
z dnia 20 października 2011 r.
dotyczące unieważnienia części rozkazu
L.8/2011 Komendanta Hufca Krapkowice

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja w następującej treści:

1.    Unieważniona zostaje część rozkazu Komendanta Hufca Krapkowice L.8/2011 z dnia 20 września 2011 r.
2.    Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3.    Unieważniam część rozkazu L.8/2011 w punkcie 1.1.1 dotyczący osób:

Czytaj dalej