Zapraszamy na spotkania KSI!

Zdobądź kolejny stopień instruktorski!Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania, które będą odbywać się w wymienione niżej dni, o godz. 17:00, w siedzibie Chorągwi:

 

 

– 31 marca 2016 r.
– 10 maja 2016 r.
– 7 czerwca 2016 r.
– 6 grudnia 2016 r.
– 3 stycznia 2017 r.
– 7 lutego 2017 r.

Kontakt z Komisją: ksi@opolska.zhp.pl

Weryfikacja uprawnień Hufcowych KSI


Informuję, iż działając w oparciu o zapisy zawarte  w Systemie Stopni Instruktorskich przyjętym uchwałą RN ZHP nr 40/XXXVI z 6.03.2011 r.  (VI. Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich, Powoływanie i zadania KSI Hufca – pkt. 7) oraz  po otrzymaniu opinii Chorągwianej Komisji Stopni instruktorskiej, z dniem dzisiejszym decyzją komendanta chorągwi  w sprawie uprawnień hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza zakończona została weryfikacja uprawnień hufcowych KSI.

Czytaj dalej