Bez dotacji z kuratoriumKuratorium Oświaty w Opolu ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. W grupie pozytywnie rozpatrzonych ofert nie znalazła się przygotowana przez chorągiew. Tym samym Chorągiew Opolska ZHP nie otrzymała dofinansowania na organizację wypoczynku letniego. W opinii Kuratorium, oferta chorągwi nie spełniała wymogów formalnych. Komenda Chorągwi złożyła w tej sprawie skargę na procedurę stosowaną w konkursie.

2 myśli na temat „Bez dotacji z kuratorium

  1. Nikt niczego pod dywan zamiatać nie zamierza. W ostatnich dniach trwały ustalenia w tej sprawie. Informacja na stronie została już uzupełniona. Na dzień dzisiejszy czekamy na odpowiedź w sprawie złożonej skargi.

Dodaj komentarz