Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Czytaj dalej

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Czytaj dalej

Arkusz Analizy Hufców

Co warunkuje jakość pracy hufca? Skąd wiadomo, że hufiec działa sprawnie? Na jakim poziomie znajduje się efektywność działań Twojego hufca? Chcemy poznać odpowiedź na te pytania! Związek Harcerstwa Polskiego po raz drugi uruchamia instrument analityczny – arkusz analizy hufca!


Rzetelna analiza stanu faktycznego hufców to podstawa do planowania strategicznego i operacyjnego, a mierzenie jakości ich pracy stanowi nierozłączny element rozwoju. Arkusz analizy hufca ma ułatwić tworzenie spójnego obrazu dzisiejszego ZHP, a systematyczne, coroczne badania wskażą realne zmiany zachodzące w naszej organizacji.

By badania odniosły zamierzone efekty i stały się wartościowym materiałem dla harcerskich komend, prosimy wszystkich komendantów hufców o pełne zaangażowanie się w wykonanie tego zadania. Ankieta została ponownie przeredagowana i ulepszona, tak by jej uzupełnienie nie trwało dłużej niż 2 godziny oraz by nie powtarzano wypisywania treści zawartych w Ewidencji ZHP. Nowa organizacja arkusza analizy hufca pozwoli na porównywanie wyników w każdym roku i opracowywanie statystyk nie tylko dla każdej chorągwi, ale również dla całej organizacji.

Hufce, zgodnie z Uchwałą GK ZHP nr 171/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie arkusza analizy hufca 2013, są zobowiązane do wypełniania on-line arkusza do 31 października br. Dostęp do arkusza został wygenerowany automatycznie z serwera Ewidencji ZHP, w formie unikalnego adresu internetowego (strony www) na adres mailowy hufca w domenie zhp.pl.


Prosimy o sprawdzenie swoich poczt elektronicznych w domenie zhp.pl, szczególnie pod względem ich zapełnienia. Zwroty maili z powodu przeciążenia kont pocztowych wciąż stanowią problem komunikacyjny wewnątrz ZHP i utrudniają bieżącą pracę struktury.

Liczymy, że wyniki analizy pomogą trafnie określić cele pracy na najbliższy rok.

Wszelkie uwagi i problemy, np. brak otrzymania kodu do logowania, prośbę o powtórne przesłanie kodu itd., proszę kierować do:

Patryk Selwa, specjalista IT Głównej Kwatery ZHP
e-mail: patryk.selwa@zhp.net.pl
tel.: 22 3390 666

Create AccountLog In Your Account