Arkusz analizy hufca już on-line

arkuszGłówna Kwatera ZHP przekazała do hufców Arkusz analizy hufca on-line. Hufce, zgodnie z Uchwałą GK ZHP nr 122/2012 z dnia 4 października 2012 r. w sprawie Arkusza analizy hufca, zobowiązane są do wypełnienia arkusza do 30 listopada br.

Dostęp do arkusza został wygenerowany automatycznie z serwera Ewidencji ZHP w formie unikalnego adresu internetowego (strony www) i został przesłany na adres e-mail hufca w domenie zhp.pl.

Hufce, które nie uruchomiły lub nie odbierają poczty w domenie zhp.pl są proszone o bezzwłoczne podjęcie działań umożliwiających korzystanie z poczty e-mail w tej domenie.

phm. Justyna Sikorska
szef Biura GK ZHP

Źródło: www.zhp.pl

Dodaj komentarz