Aktualny wykaz osób reprezentujących ZHP na Opolszczyźnie

logoInformujemy o wykazie osób upoważnionych do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP.

Zgodnie ze statutem ZHP do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP upoważniony jest hm. Artur Ośko – komendant i Maria Pobóg-Lenartowicz – skarbnik chorągwi działając łącznie. Odpowiednie umocowanie wskazane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na podstawie pełnomocnictw komendanta i skarbnika chorągwi wydanych w dniu 8.10.2014 r., upoważniających  do reprezentowania Chorągwi na terenie działania hufców upoważnione są wyłącznie:

Hufiec Brzeg – nr pełnomocnictwa 1/2015/1:

 • hm. Krzysztof Pędziewiatr –   komendant Hufca
 • Wojciech Nizio – skarbnik Hufca

Hufiec Głubczyce – nr pełnomocnictwa 2/2015/1:

 • hm. Ryszard Kańtoch –   komendant Hufca
 • pwd. Agnieszka Kowlaczyk – skarbnik Hufca

Hufiec Kędzierzyn-Koźle – nr pełnomocnictwa 3/2015/2:

 • pwd. Tadeusz Witczak –   pełnomocnik komendanta chorągwi ds. Hufca K-Koźle
 • phm. Przemysław Spaczek – członek zarządu

Hufiec Krapkowice – nr pełnomocnictwa 4/2015/1:

 • hm. Robert Nowak –   komendant Hufca
 • hm. Jarosław Poskart – skarbnik Hufca

lub w ograniczonym zakresie wskazanym w pełnomocnictwie – nr pełnomocnictwa 4/2015/2:

 • hm. Grażyna Orzechowska –   z-ca komendanta Hufca
 • hm. Jarosław Poskart – skarbnik Hufca

Hufiec Namysłów – nr pełnomocnictwa 5/2015/1:

 • hm. Joanna Moskal –   komendant Hufca
 • phm. Alicja Rygas – skarbnik Hufca

Hufiec Niemodlin – nr pełnomocnictwa 6/2015/1:

 • pwd. Zofia Cholewa –   komendant Hufca
 • Joanna Krzyśków – skarbnik Hufca

Hufiec Nysa – nr pełnomocnictwa 7/2015/1:

 • hm. Adam Mazguła –   komendant Hufca
 • Małgorzata Maria Banasiak – skarbnik Hufca

Hufiec Opole – nr pełnomocnictwa 8/2015/2:

 • hm. Piotr Laskowski –  komendant hufca
 • pwd. Tadeusz Witczak – członek zarządu tymczasowego

Hufiec Praszka – nr pełnomocnictwa 9/2015/1:

 • pwd. Agnieszka Nowałka  –   komendant Hufca
 • Łukasz Furmański – skarbnik Hufca

Dodatkowe do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP w zakresie określonym w pełnomocnictwie dotyczącego obsługi prawnej na podstawie pełnomocnictwa nr 2/2014/KCH jest Radca Prawny Zbigniew Burzmiński.

Żadne inne osoby nie mając pełnomocnictwa szczególnego komendanta i skarbnika chorągwi w obrębie działania całej Chorągwi Opolskiej ZHP lub właściwego komendanta i skarbnika hufca w obrębie działania hufca do których maja umocowanie, NIE SĄ REPREZENTANTAMI Związku Harcerstwa Polskiego i nie mają uprawnień do reprezentowania ZHP w żadnym zakresie.

 

Chorągiew Opolska ZHP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego typu działania.

 

W przypadku podejmowania działań przez inne niż umocowane osoby prosimy o przesłanie informacji na adres email opolska@zhp.pl.