Akcja! Powódź

Jesteśmy w trakcie walki z wodą w Kędzierzynie-Koźlu.

Sytuacja jest trudna ale normalizuje się z godziny na godzinę.

Docierają do nas zapytania i propozycje pomocy z całej Polski.

Proszę więc o przesyłanie informacji dotyczacych sytuacji w pozostałych hufcach?

Proszę o przesłanie informacji o gotowości wsparcia ze strony środowisk nie zagrożonych zalaniem.

Informacje proszę przesyłać do komendy chorągwi.

 

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

z-ca komendanta

chorągwi ds. programowych

Dodaj komentarz